четвер, 30 серпня 2018 р.

8 професійних навичок бібліотекаря

Якими ж компетенціями має бути наділений бібліотекар для розвитку бібліотеки у суспільстві знань? Пропонуються 3 основні мета-компетенції, що є загальними передумовами для розвитку:
1. вміння оволодівати знаннями і застосовувати їх для змін та розвитку - учбово-пізнавальна компетенція

2. здатність за допомогою інформаційних технологій самостійно шукати, аналізувати, відбирати, обробляти та передавати необхідну інформацію - інформаційна компетенція

3. вміння вести діалог, володіння навиками взаємодії з оточуючими людьми, вміння працювати в групах, знайомство з різними соціальними прошарками - комунікативна компетенція.

На додаток до цих існує ще 5 компетенцій, що особливо необхідні в процесі трансформації класичної бібліотеки в бібліотеку суспільства знань, компетенцій, що стали дуже необхідними останніми роками.

4. навички навчання, викладання і посередницької діяльності. Ці навички мають розглядатися у зв'язку із
зростаючою потребою населення в умінні використовувати засоби масової інформації і відповідному рівні комп'ютерної грамотності, а також для підтримки безперервного процесу трансформації бібліотечного простору різними способами.

5. навички в сфері маркетингу.

6. постійне підвищення компетенцій в сфері ІКТ для всіх працівників бібліотек. В найближчі роки ці навички матимуть вирішальне значення для перетворення бібліотек в установи, що зможуть конкурувати на ринку інформаційних послуг.

7. професійна компетентність в різноманітних предметних областях, традиційно, є також необхідною.

8. Навички лідерства і управління стають дедалі важливішими, адже створюють умови для оперативного впровадження нових бібліотечних послуг.

Саме ці компетенції відображають бачення нової публічної бібліотеки, доступної у віртуальному і реальному просторі, яка постійно пропонує послуги, що допомагають населенню будувати своє життя і вирішувати проблеми, надихає їх на навчання протягом життя та творчість

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2012/04/8.html

Немає коментарів:

Дописати коментар