суботу, 3 січня 2015 р.

У книжковому клубі читали "Дикого Ангела".

У клубі  "На перехресті"  читали й обговорювали п'єсу  Коломійця “Дикий Ангел”.


Одна з кращих п'єс Олекси Коломійця “Дикий Ангел” має про­мовистий підзаголовок: “повість про сім’ю”. Цим окреслено коло її морально-етичних проблем: людина і праця, людина і матеріальний достаток, батьки і діти, виховання і його ре­зультати. Хоча драма певною мірою с даниною своєму часові, проте порушені в ній питання не залишають байдужим і сьогоднішнього глядача й читача.
Нервом п'єси, безперечно, є її головний герой Платон Микитович Ангел. Автор цікаво обігрує це прізвище, викори­стовуючи означення "дикий", тобто некерований, буйний, свавільний. І разом з тим ангел — охоронець сімейного вогни­ща, його добрий геній. Життєву філософію цього героя дра­матург відтворює очима різних персонажів, і з розмаїття цих думок проглядає непересічна особистість, яка має свій погляд на світ і свою систему моральних цінностей - розповідала керівник клубу Лариса Лощенкова. 
Учасники клубу сперечалися про методи педагогіки, сповідуванні головним героєм: деспот він чи люблячий батько? Скнара чи ощадливий господар? Наскільки виправданий його макси­малізм? Чи не краще шукати компроміси?


 Справді, образ Ан­гела полемічно загострений. Але він викликає симпатії і в глядача, й у драматурга найперше тому, що такі ж жорсткі вимоги, як до дітей, до інших людей, Платон Микитович ста­вить і до себе. Правота "дикого Ангела” очевидна порівняно з його антиподом — Крячком. Незважаючи на схожість біо­графії, великий досвід, сусідство, це людина поверхова, тріскучий демагог, бездіяльний, інертний споживач, який і сина виховує відповідно. За власні педагогічні прорахунки він зви­нувачує школу та міліцію, дорікаючи їм за безвідповідальне ставлення до молодого покоління.
Потім переглянули  фільм  Івана Войтюка "Платон Ангел".

Картина «Платон Ангел», дія якої розгортається на тлі дуже шанованого в Україні свята - Світлого Різдва Христова - про життя української сім'ї, про землю, святих і простих, але таких важливих для кожної людини істинах.
Учасники клубу обговорювали і порівнювали книгу і фільм.


Зійшлися в одному, що і п'єса, і чудовий фільм "Платон Ангел" намагаються направити на шлях істинний якомога більше людей.

Немає коментарів:

Дописати коментар